Header image header image 2  
En traditionell kinesisk massagestudio

 
 
Kinesisk akupunktur

 

I Kina upptäcktes för länge sedan att stimulering av vissa punkter på huden kunde påverka olika organ och funktioner i kroppen, och att man på det sättet kunde reglera olika störningar. (Samma upptäckt har för övrigt gjorts även på andra håll i världen, vilket resulterat i olika terapier.) Fram till i dag har ca 2 000 punkter, s.k. retnings- eller akupunkturpunkter, upptäckts.


Avsikten med akupunkturbehandling är att påverka energiflödet i kroppen, lösa upp energiblockeringar, leda bort överflöd av energi från vissa områden till områden med för litet energi. Målet är att nå energetisk balans.

Tid: En akupukturbehandling tar ca 45 minuter