Header image header image 2  
En traditionell kinesisk massagestudio

 
 
Traditionell kinesisk medicin

 

Den kinesiska medicinen som ofta kallas alternativmedicin i västvärlden använder ett holistiskt synsätt, vilket innebär att man ser till hela människan. Man botar inte bara sjukdomens symptom utan försöker istället hitta den verkliga orsaken till symptomen, vare sig det är på det fysiska planet eller det psykiska. Sjukdomar och olika besvär uppstår enligt den kinesiska medicinen p.g.a. obalanser som yttrar sig i olika former av sjukdomstillstånd.

Kinesisk medicin är oftast mer skonsam mot kroppen än den västerländska. Den kan också användas i förebyggande syfte eller för att kroppen snabbare ska återhämta sig efter en operation.

All kinesisk medicin är från naturen och inga biverkningar. Huvudsakliga behandlingar är,trånghetskänsla i bröstet, yrsel, huvudvärk, influensa, kräkningar, diarré, blodcirkulationen, buksmärta, förfrysning samt rökavänjning.